Az erdélyi román reformáció kátéirodalma

Mózes András: Az erdélyi román reformáció kátéirodalma. Kolozsvár: Református Theologiai Fakultás, 1942. 114 pp.

A román reformáció kérdésével, gyakorló-lelkipásztori és vallás-tanító-lelkészi súlyos elfoglaltságom mellett, éveken át foglalkoztam. Közben a kérdés összefoglalása és tisztázása érdekében komoly munkák jelentek meg, de ezek dacára sem tartottam feleslegesnek jelen dolgozatomat elkészíteni és közreadni.