Harangszó. Református vallásos néplap

Lajos Imre: Harangszó. Református vallásos néplap. In: Az Út 8.1 (1926), 293-294. pp.

Kétségtelen, hogy ennek a lapnak is vannak fogyatkozásai, de bizonyos, hogy ha a református lelkészek és tanítók mellé állnának, a lapnak is jobban módjában állna e hibák kiküszöbölése. A lap irányában föltétlenül gondoskodni kellene róla, hogy határozottabb evangéliumi szellemet képviseljen.