Isten megismerésének problémája

Tavaszy Sándor: Isten megismerésének problémája. In: Az Út 8.1 (1926), 289-292. pp.

A régi keresztyén teológia Isten megismerésének három útját jelölte meg: a)via emintiae: mindaz, ami az emberben, mint tulajdonság bizonyos mértékig megvan, Istenben rendkívüli mértékben feltalálható; b)via negationis: minden véges emberit tagadunk Istenben, vagyis ha mi teremtmények függők vagyunk, Ő független; c)via causalitatis: minden oksoron keresztül el lehet jutni az utolsó, végső okhoz, Istenhez. Isten megismerésének újabb útja és módja az, amelyet a liberális kritikai teológia követett, a vallásos tudaton át való megismerés.Ezt az utat különösen Schleiermacher verte. Egy harmadik lehetősége Isten megismerésének: a tapasztalatnak és az átélésnek az útja. Isten megismerésének elve — református keresztyén álláspontról — kétségtelenül a Szentlélek.