A nagyenyedi nagyhét. A fegyelem nélküli egyház

Lajos Imre: A nagyenyedi nagyhét. A fegyelem nélküli egyház. In: Az Út 8.1 (1926), 228-230. pp.

Az utóbbi két hónapnak kétségtelenül legkiemelkedőbb eseménye egyházunk életében a Nagyenyeden szeptember 7—12. között tartott nagyhét, mely lelkészi kurzussal és konferenciával és utána nagygyűléssel volt összekötve. A mi egyházunk ez a fegyelem nélküli egyház, mely kezdi felfedezni azt, hogy nem illik sem feladatához, sem hitéhez, hogy épen a kálvinista egyházak legjellemzőbb vonása hogy, az öntudatos és határozott fegyelem hiányozzék belőle. Minél tovább és tovább jutunk hála Istennek egyházunk feladatai és megbízatása meglátásában, annál világosabban látszik, hogy egyike a legfontosabb kérdéseknek, melyeket akár az új egyházi törvényekben, akár azokat meg sem várva, de el kell intéznünk.