A megkeményítés – Ézsaiás egész szolgálatának célja?

A titkok az Úréi – és a megkeményítés titok. Feloldani nem lehet, de alázattal lehet közeledni hozzá. Ezt próbálta meg a fenti elemzés, amely felhívta figyelmünket néhány, jelen korunkban is fontos gondolatra: az Úrtól való teljes elidegenedést előidéző felületességre és arra a „felvilágosult” gondolkodásra, amely Isten illetékességét az élet valamely területére korlátozza. Egyházunk életében mindkét jelenség megfigyelhető: a felületességet lebecsülni nagy felelőtlenség, Isten korlátok közé szorítása pedig az ő hatalmának megcsonkítását és a mi nagy megszegényedésünket jelentené.