Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja

Az Erdélyi Protestáns Lap az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1898–1907)