A Coetus Theologorum javaslata az egységes lelkészképesítő- és záróvizsga rendjére