Kapcsolódó publikációk

Pásztori-Kupán István --- 2009

Az 1956-os magyar szabadságharc nemcsak a nemzetközi politikai és társadalmi életben, hanem a teológia, és különösen a rendszeres teológia (jelesen a dogmatika és az etika) területén is éreztette hatását.

Zabán Bálint Károly --- 2008
Tőkés István --- 2008
Dávid Gyula --- 2008
Bányai László --- 2008
Dávid Gyula --- 2008

Az 1956-os magyar forradalom erdélyi hatását feldolgozó történelmi munkák1 alapján ma már eléggé ismert, hogy 1956 őszén Romániában is az egyetemi ifjúság volt az, amely a legközvetlenebbül és a legnyíltabban fejezte ki együttérzését a forradalommal. A kolozsvári, temesvári, bukaresti megnyilvánulások természetesek voltak, hiszen minden forradalmi megmozdulásra az ifjúság reagál a legnyíltabban és a legkedvezőbben.

Fekete Csaba --- 2008
Péter Miklós --- 2007
Tonk Sándor --- 2001
Deák Angéla --- 2007
Kozma Zsolt --- 2012

A történészi tárgyilagosság és az emberileg érthető szubjektivitás múltbeli emlékeket jelenít meg, hogy ne legyen emlékeinktől üres a jövő. Különösen értékes azoknak a beszámolója, akikre rátapostak ugyan, de Isten kiszabadította őket a pufajkások gumicsizmáinak a recéi alól, mert ők illetékes és méltó tanúi egy hozzájuk és a társadalom egészéhez méltatlan kornak.

Lukács Olga --- 2007
Bányai László --- 2007

Pagină