Kapcsolódó publikációk

N. N. --- 1869

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1868

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1866

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1865

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1864

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1863

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1862

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1861

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1860

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

N. N. --- 1867

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteinek és intézményeinek történeti névtára.

Derzsi Endre --- 1923

Az egyházfegyelem szellemében legyen krisztusi és gyakorlásában legyen kálvini karakterű. Ne büntető, hanem javító tendencia érvényesüljön benne.Fegyelmet azonban csak az gyakorolhat, aki saját magát is fegyelem alatt tudja tartani. A presbitéríum igazán fegyelmező hatóság csak úgy tud lenni, ha tiszta, feddhetetlen életű és egyházias érzésű presbiterek a tagjai.

Imre Lajos --- 1926

A presbiteri konferencia célja a presbitereket az egyház vezetésére alkalmasakká tenni s bennük a felelősséget az iránt felébreszteni. Ennek módja az, hogy a presbitereket lelkileg igyekszünk alkalmasakká tenni hivatásukra, mivel nem lehet egyházunknak olyan vezetője, aki személyes hitével és életével megcáfolta annak eszményeit. Nem abból kell tehát kiindulnunk, hogy mit tegyen egy presbiter, hanem hogy őket először is keresztyén életükben erősítsük meg.

Gyenge János --- 1924

Egyházunk lelki és szervezetbeli újjászületésének érdekében jogos mindenkor, sőt kötelesség a régi elavult rendet felforgatni és ujjal cserélni fel. S ha megtették ezt már kivétel nélkül a világ összes kálvinista egyházai, miért vonnánk ki annak megtétele alól magunkat éppen mi, romániai magyar reformátusok, holott ez nálunk fajunk és egyházunk legfontosabb életkérdése.

Pokoly József --- 1905

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1905

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, amikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Pokoly József --- 1904

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, a mikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Parádi Kálmán --- 1896

A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gondjainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismertetése által.

Török István --- 1905

Iskolánk történetét nem fűzhetjük Kolozsvár városának valamely 1545. év előtt ismert iskolája történetéhez.

Pagină