Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1899–1900. tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.