Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője az 1897–98. iskolai tanévről

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.