Az Út

A lista 6 elemet tartalmaz. Ezen az oldalon a 1 - 6 elemek láthatók.

Kovács Teofil: Kovács Ábrahám: Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin: magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században
Bak Ágnes: Az Út repertóriuma: 1915–1944, 2001–2006

Az Út református teológiai folyóirat a rendszeres teológiai, egyháztörténeti tanulmányok és főleg a gyakorlati teológiai közleményei, értekezései által – érintve a bibliai teológiát is – vált annak a tudománynak méltó sajtótermékévé, amelynek hivatása folytonos reformáció, reformálás alatt tartani az egyházat és a hozzá tartozó közösséget.

Revistă teologică (ISSN: 2069-0991).

Fondat de: Ravasz László
Redactor șef: Kozma Zsolt

Quarterly theological journal (ISSN: 2069-0991).

Founded by: Ravasz László
Editor-in-Chief: Kozma Zsolt

Alapította: Ravasz László
Főszerkesztő: Kozma Zsolt
Kiadja: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Subscribe to Az Út