Kapcsolódó publikációk

Buzogány Dezső --- 2008
Bognárné Kocsis Judit --- 2015

The views of Sándor Karácsony about religious education can be clearly discerned from his writings. The main task of reformed pedagogy is to activate continuously the divine notions in this continuously changing world. Protestant teachers must accomplish their daily work according to the Gospel of Christ. The Hungarian Reformed Church was a so-called “church of schools” for hundreds of years. This means that even between WWI and WWII it owned more schools than churches.

Buzogány Dezső --- 2017
N.N. --- 2016

Az intézet belső rendezvényeként 2016. október 25- én immár másodjára meghirdetett eseményt élénk érdeklődés kísérte mind az oktatók, mind a hallgatók részéről. Az elhangzó előadások, személyes jellegű beszámolók elsősorban a teológiai oktatásban részt vevő hallgatók szempontjait igyekeztek szem előtt tartani.

Dávid Gyula --- 2016

Sztálin halála után a szovjet blokkhoz tartozó kommunista államok egyházi politikája fokozatosan megváltozott. 1955-ben Márton Áron, a halálra ítélt római katolikus püspök kiszabadult a börtönből, és sok más pap, szerzetes és miniszter mentesült. A romániai magyar protestáns egyházak kapcsolatba léphetnek a apácák templomaival Magyarországon és a világon.

Gaal György --- 2016

Antonina de Gerando apja oldaláról egy francia nemes családtól származik, anyja oldalán a híres gróf Teleki családtól. Ebben a második tiszteletben a harmadik nagy nevelője (Brunswick Teréz) és anyja nővére (Teleki Blanka) követte a harmadik oktatót. Franciaországban tanult, és ott tanult diplomáját.

Imre Lajos --- 1934

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1940

A Kolozsvári Theologiai Fakultás ismertetése.

Gönczy Lajos --- 1944

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1939

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1938

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1937

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1936

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1935

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1933

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1932

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1930

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1928

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Makkai Sándor --- 1923

Évmegnyitó beszéd a református theológiai fakultáson, 1923. szept. 30.

Imre Lajos --- 1923

Az a tény, hogy gyülekezetünk tagjai szemében a konfirmáció még mindig megtartotta régi fontosságát, hogy aránylag kevés az, aki konfirmációra nem küldené gyermekét, hogy az előkészítés komolyságát még mindig nem vesztette el a köztudatban, arra int, hogy egyházi tevékenységeink közül ezt minél erősebben tartsuk fent, sőt folytassuk.Addig is azonban, tekintve, hogy a konfirmációi előkészítés időszaka megkezdődött, az adott lehetőségek és körülmények között végrehajtható néhány olyan gondolato

Oldal