Kapcsolódó publikációk

N.N. --- 2016

Az intézet belső rendezvényeként 2016. október 25- én immár másodjára meghirdetett eseményt élénk érdeklődés kísérte mind az oktatók, mind a hallgatók részéről. Az elhangzó előadások, személyes jellegű beszámolók elsősorban a teológiai oktatásban részt vevő hallgatók szempontjait igyekeztek szem előtt tartani.

Dávid Gyula --- 2016

Sztálin halála után a szovjet blokkhoz tartozó kommunista államok egyházi politikája fokozatosan megváltozott. 1955-ben Márton Áron, a halálra ítélt római katolikus püspök kiszabadult a börtönből, és sok más pap, szerzetes és miniszter mentesült. A romániai magyar protestáns egyházak kapcsolatba léphetnek a apácák templomaival Magyarországon és a világon.

Gaal György --- 2016

Antonina de Gerando apja oldaláról egy francia nemes családtól származik, anyja oldalán a híres gróf Teleki családtól. Ebben a második tiszteletben a harmadik nagy nevelője (Brunswick Teréz) és anyja nővére (Teleki Blanka) követte a harmadik oktatót. Franciaországban tanult, és ott tanult diplomáját.

Imre Lajos --- 1934

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1940

A Kolozsvári Theologiai Fakultás ismertetése.

Gönczy Lajos --- 1944

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1939

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1938

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Gönczy Lajos --- 1937

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1936

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1935

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Imre Lajos --- 1933

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1932

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1930

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Tavaszy Sándor --- 1928

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologiai Fakultásának Értesítője.

Makkai Sándor --- 1923

Évmegnyitó beszéd a református theológiai fakultáson, 1923. szept. 30.

Imre Lajos --- 1923

Az a tény, hogy gyülekezetünk tagjai szemében a konfirmáció még mindig megtartotta régi fontosságát, hogy aránylag kevés az, aki konfirmációra nem küldené gyermekét, hogy az előkészítés komolyságát még mindig nem vesztette el a köztudatban, arra int, hogy egyházi tevékenységeink közül ezt minél erősebben tartsuk fent, sőt folytassuk.Addig is azonban, tekintve, hogy a konfirmációi előkészítés időszaka megkezdődött, az adott lehetőségek és körülmények között végrehajtható néhány olyan gondolato

Gönczy Lajos --- 1926

Milyen jó hinni, hogy az engem elhívó Isten és a bizalmukkal megajándékozó drága lelkek e koldus rongyokban is elfogadják a szerény, de tőlem egyedül kitelő ajándékot: alázatos hálámat, forró köszönetemet és hűséges felajánlkozásomat, melyet igaz lélekkel íme felkínálok.Az az irány is, amelybe e szolgálat betöltésére el kell indulnom, előre meg van szabva professzori megbízatásomban, amely két, sokszor egymástól messzire kígyózó ösvényből kell, hogy egyetlen úttá szélesedjék.

Imre Lajos --- 1934

Az Erdélyi Református Egyházkerület Theologíaí Fakultásának Értesítője.

Parádi Kálmán --- 1896

A honfoglalás ezeredik évében, mi is hozzá kívánunk járulni a nemzeti millennárium teljességéhez, a gondjainkra bízott tanintézetek múltjának és jelenének ismertetése által.

Oldal