Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei

Juhász Albert: Az I.K.E. Szenior Osztályának Füzetei. Nagyenyed: Bethlen Nyomda Iratterjesztése, 1943. 7-8. köt. 1-47

Ebben a felelősséggel terhes, de emberileg legbizonytalanabb időben bocsátjuk útjára ezt a füzetet. 8 lelkipásztor 9 prédikációját veszi benne az olvasó. Az írókat semmifélé szerkesztői szempont sem kötötte. Mindenki azt a prédikációját küldötte be, amelyiket
akarta, amelyiknek elmondásánál leginkább érezte, hogy az Ige uralkodik felette. Az egész füzetet a lelkipásztorok testvéri kézfogásának szántuk s azzal az imádsággal bocsátjuk útjára, hogy lelkipásztor-testvéreink, testvéri szívek bizonyságtételén át, hitükben erősödjenek s az egyetlen Fundamentumon szilárdabban álljanak.

Tartalom

  1. Gazda Lajos 5-8
  2. Teleky Mihály 9-14
  3. Hegyi István 15-19
  4. Gudor Lajos 20-22
  5. Szőcs Endre 23-27
  6. Járay Márton 28-31
  7. Zágoni Albu Dezső 32-36
  8. Bitai B. Pál 37-41
  9. Szőcs Endre 42-46