Bibliopolium

Bibliopolium. In: Református Szemle 108.2 (2015), 216-227. pp.

Kálvin János: Institutio Christianae Religionis. A keresztyén vallás rendszere 1559. I II. Fordította és jegyzetekkel ellátta Buzogány Dezső - Szűcs Ferenc. Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában - Visky S. Béla.