Novum

Novum. In: Református Szemle 103.4 (2010), 449-456. pp.

Bekő István Márton 2010. július 1-én védte meg doktori dolgozatát Újszövetségből, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. Kutatási területe: Márk evangéliumának csodaelbeszélései. A szerző a dolgozatban a csodaelbeszélések megértésével foglalkozik. Munkája egyszerre történeti és hermeneutikai, és kutatási eredményeivel párbeszédet kíván nyitni a csodaelbeszélések megértésének legfontosabb kérdéseiről. Módszerileg két utat jár be: egyfelől bevezeti a történeti írásértelmezésbe az irodalomtudomány olvasói szempontját, másfelől hermeneutikai céllal empirikus kutatást végez, amelynek kielemzését és eredményét külön fejezetben közli.