Erdélyi Protestáns Lap. Az Erd. Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja

Nagy Károly: Erdélyi Protestáns Lap. Az Erd. Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja. Kolozsvár: Ellenzék Könyvnyomda, 1907. 10. köt. 1-430

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)