Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja

Nagy Károly: Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja. Kolozsvár: Ellenzék Könyvnyomda, 1905. 8. köt. 1-440

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)