Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja

Molnár Albert, Nagy Károly: Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1901. 4. köt. 1-450

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)