Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja

Molnár Albert: Erdélyi Protestáns Lap. Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület hivatalos lapja. Kolozsvár: Gombos Ferencz nyomdája, 1898. 1. köt. 1-450

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1907)