Erdélyi Protestáns Közlöny. Egyházi és iskolai hetilap

Szász Domokos: Erdélyi Protestáns Közlöny. Egyházi és iskolai hetilap. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1879. 9. köt. 1-552

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)