Erdélyi Protestáns Közlöny. Egyházi és iskolai hetilap

Szász Domokos: Erdélyi Protestáns Közlöny. Egyházi és iskolai hetilap. Kolozsvár: Stein János nyomdája, 1878. 8. köt. 1-634

A Protestáns Közlöny az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapja. (1871–1897)