Református Szemle

Adorjáni Zoltán: Református Szemle. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Kolozsvár: Romániai Evangélikus Egyház, 2017. 110. köt. 589-702

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Tartalom

 1. Ledán M. István 589-618
 2. Visky Sándor Béla 619-631
 3. Kolumbán Vilmos József 632-648
 4. Buzogány Dezső 649-658
 5. Kállay Benedek 659-666
 6. Kolumbán Vilmos József 666-671
 7. Hermán M. János 671-678
 8. Berekméri Melinda 678-681
 9. Bányai László 681-683
 10. Adorjáni Zoltán 684-686
 11. Balogh Csaba 686-688
 12. Balogh Csaba 689-690
 13. Balogh Csaba 690-691
 14. Fekete Károly 691-693
 15. Buzogány Dezső 694-699
 16. N. N. 700-702