Csoportdinamika és gyülekezetépítés

Pluhár Gábor: Csoportdinamika és gyülekezetépítés. In: Református Szemle 109.4 (2016), 370-400. pp.

A címünkben megjelölt két szó ritkán kerül ilyen közel egymás mellé a szakirodalomban. Ez a dolgozat lényegében arra irányul, hogy feltárja és bemutassa. mi a jelentősége e két fogalom összekapcsolódásának, tehát arról szól, hogy a csoportdinamikai tapasztalatokat miként lehet alkalmazni a gyülekezetépítés kontextusában.