Novum

N.N.: Novum. In: Református Szemle 109.2 (2016), 71-118. pp.

Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára
Bodó Sára: Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata
Doktori címet szerzett Somfalvi Edit
Somfalvi Edit: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel
Balogh Csaba: A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok
Adorjáni Zoltán: Zsizsmann Rezső-díj ban részesült Benkő Timea
Kovács László Attila: Benkő Timea laudációja
D. dr. Geréb Zsolt Aranygyűrűs Teológiai Doktor díjban részesült
Bölcskei Gusztáv: D. dr. Geréb Zsolt laudációja
Adorjáni Zoltán: A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanárainak találkozója
Marton József: Márton Áron a kultúra szolgálatában
Adorjáni Zoltán: Szimpózium a 100 éve született d. dr. Juhász István (1915–1984) emlékére
Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István rövid életrajza
Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái
Adorjáni Zoltán: Elhunyt d. dr. Tőkés István
Pap Géza: Szentlélektől ihletett gyászjelentés. 1Móz 25,8.
Kató Béla: Megemlékezés d. dr. Tőkés István professzor temetésén
Orbán Viktor: Végső búcsú a patriarchától
Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák
Kovács Sándor: D. dr. Tőkés István temetésére