Bibliopolium

N.N.: Bibliopolium. In: Református Szemle 109.1 (2016), 688-693. pp.

Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata
Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában.