Református lelkészek lapja

Derzsi Endre: Református lelkészek lapja. Kisgalambfalva: Könyvnyomda R. T. Székelyudvarhely, 1929. 2. köt. 161-176

Lapunk harcok jegyében született. Amikor a terv megfogant nem így képzeltük el. Valahogy úgy gondoltuk, hogy mindenki örömmel és megértéssel fogja felkarolni ezt a lapkezdeményezést és rajta lesz, hogy — Isten által adott legjobb erőinek felhasználásával — közremunkáljon a cél megvalósításán, azonban nem így történt.