A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás)

Mátyás Ernő: A szekták és az ellenük való védekezés módjai (folytatás). In: Az Út 8.1 (1926), 204-209. pp.

Russel tanításaira nézve azonban az a mindenekfelett jellemző, hogy azokban nemcsak Ígéretek vannak fűzve a hívők számára az örök életre, hanem számára, meg van fejtve az
Isten üdvterve megvalósulásának rendje is annak minden időpontjával. E dátumok azonban nem ismerhetők fel mindenki által, mert az Úr ezeket titokban tartotta egészen addig, amíg eljön megvalósulásuk számára az idő s akkor is csak azok számára bontakozik ki az idő-táblázat az üdv megvalósulásának időpontjaival, akik új teremtésekké lettek a szent szellem által. Russel most már azzal az igénnyel lép fel, hogy ő tökéletes mértékben felismerte a bibliában lefektetett e rejtett idő táblázatot.