gyakorlati teológia

A lista 4 elemet tartalmaz. Ezen az oldalon a 1 - 4 elemek láthatók.

Intézetünk könyvtárában elérhető a németországi De Gruyter kiadónál megjelenő Praktische Theologie című szakfolyóirat. A folyóirat a gyakorlati teológia szakterületének egyik legjelentősebb periodikája, amely német és angol nyelvű tanulmányokat tartalmaz.

A folyóirat elektronikus formátumban hozzáférhető az 1995. évi kiadástól ezen a webcímen: https://www.degruyter.com/view/j/prth. A nyomtatott forma a könyvtári olvasóban 2018-tól áll az olvasók rendelkezésére.

A XX. Század hajnalán a fiatal Ravasz László újragondolta a magyar református homiletikát. Programját alapvetően az úgynevezett "érték teológia" ösztönzi, amelyet az új-kanti filozófia ihletett.
Ebben a cikkben a karácsonyi prédikációinak elemzésével vizsgálom homilétikus módszereit. Megvizsgálom a retorikai helyzetet, a választott bibliai szövegeket, a struktúrát, a tartalmat és a prédikációk illusztrációit. Megállapítom azt, hogy fél évszázaddal később még tanulhatunk Ravasz nézeteiből.

Ez az előadás elemzi Jézus tanítványainak küldetésbe helyezésének hatását a próféták funkciójára és szolgálatára. Ez egyben a gyülekezeti élet fogalmának kérdése is.

Ez a dolgozat azt kívánja igazolni, hogy Ravasz László filozófusként és esztétaként művelte a gyakorlati teológiát. Igyekszik feltárni gondolkodásának filozófiai gyökerét, hogy tudniillik kik és milyen irányzatok voltak hatással reá, valamint azt is, hogy miként alakította ki filozófiai és esztétikai nézeteit, hogyan képviselte ezeket mindaddig, míg teológiai álláspontja más irányba nem terelte őt.

Subscribe to gyakorlati teológia