gyermekkor

A lista 8 elemet tartalmaz. Ezen az oldalon a 1 - 8 elemek láthatók.

„Nekem ezek fölött valami olyan tetszik, amit ti nem vettetek észre. Nézzétek, ez a vak ember az Úr előtt áll és nézzétek meg, eldobja a botját, mellyel eddig az utat tapogatta.
Mennyire bízhatott a Krisztus gyógyító hatalmában, ha még a botot sem akarta tovább magánál tartani. Ez a bizalom az, ami nekem a képen a legjobban tetszik!"

Egyszer a Dunán egy nagyon megterhelt hajó szerencsétlenül járt és süllyedni kezdett. Az emberek, akik a hajón voltak, kétségbeesetten kiáltoztak segítségért, de a parton nem volt senki, aki segíthetett volna rajtuk. A kiáltást meghallotta egy leányka, aki azonban csak 12 éves volt és egy hajós leánya.

A papi családok gyermeknevelésének is ugyanaz az alapfogyatkozása van, mint az egész „keresztyén" gyermeknevelésünknek általában: gyermekeink a világ szellemében nevelődnek s nem az evangélium szellemében. Mi a különbség a két szellem között? A világ az én-t teszi minden történés középpontjává, az én körül forog minden gondolat, érzés és cselekedet
— az evangéliumban pedig-Isten a középpontja mindennek, Belőle, Általa s Érte van minden. S azért a világ lelke az önzés, az evangélium lelke pedig a szeretet.

Mi, akik Krisztus által Istennek gyermekei vagyunk, nemcsak tudjuk ezt, de gyakoroljuk magunkat abban, hogyan tegyük le magunkat az Ő atyai kezébe. A Jézus ölében megszűnik
minden baj és nyomorúság.

Pista nagyon rossz fiú volt: hajgálódott, verekedett, bántott mindenkit, még a felnőtteket is. Ám azóta sok-sok esztendő múlt el. Jóska egyszerű csizmadiamester,de azért a legjobb barátságban él a faluban nagyobb gazdájával, a kiben most senki sem ismerne rá a gonosz Pistára.

„Az jutott eszembe, hogy mi a Jézusnak Ígértünk mindent, s mennyi mindent odaadtunk a szegény gyermeknek. Ha igazán eljönne ma hozzánk Jézus, mit adnánk neki?"

Subscribe to gyermekkor