Digitális archívum

Összesen 69 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 30 címek láthatók.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 104-106 old.
Straub Etelka --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 97-104 old.
Kurta József Tibor --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 94-96 old.
Bekő István Márton --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 92-93 old.
Tamás Iringó --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 355-357 old.
Zabán Bálint Károly --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 353-355 old.
Simon János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 469-469 old.
Deák Angéla-Vilma --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 459-469 old.
Molnár János, Orbán Gyöngyike Enikő, Hézser Gábor, Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 457-459 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 456-457 old.
Balogh Béla --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 453-455 old.
Gaal György --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 445-450 old.
Visky Sándor Béla --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 577-593 old.
Kulcsár Árpád --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 570-573 old.
Jeneiné Hurja Bettina Valéria --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 715-719 old.
Balogh Béla --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 720-722 old.
Adorjáni Zoltán --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 705-714 old.

Negyven évvel ezelőtt hunyt el Imre Lajos, a Kolozsvári Protestáns Teológia professzora, az erdélyi református egyházi élet kiemelkedő személyisége. Gyászjelentőjén kissé különösen hathatott a bibliai versrészlet: „nagy fejedelem esett ma el Izráelben” (2Sám 3,38). Mert ez a termetében kis ember, ez a „kistermetűségébe tömörödött nagyság” úgy élt, tanított, nevelt és írt, hogy sohasem tartott igényt „fejedelmi” címre, tekintélyét kiemelő rangokra.

Kurta József Tibor --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 699-704 old.

Az erdélyi protestáns egyházak a zsinatok keretében vizsgáztatták, iktatták be és bocsátották ki szolgálatra lelkészeiket. Ennek voltak igazoló okmányai azok az egyleveles lelkészszentelési bizonyítványok – latinból átvett néven formáták, amelyeket a zsinat adott ki, és amelyeknek célját a jelen tanulmányban bemutatott nyomtatvány fogalmazza meg.

Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 678-698 old.

Tíz éve hunyt el Sass Kálmánné Tőkés Mária, és ez alkalommal ismét meghatódva keresem a család szétszórt, erőszakosan szétvert emlékeit. Sass Kálmán (Gálospetri, 1904. április 17. – Szamosújvár, 1958. december 2.) kivégzésével családja életútját is megbélyegezték. Aztán némasági zárlatot rendeltek el és bárddal rontották a család jó hírnevét. A feleség és családanya lelki arcának kutatása közben üvegbe zárt történelemről és elhurcolt Aranykönyv híréről olvashattam. A Tőkés László püspök által Amerikából hazahozott füzetet lapozva, a svájci Welti asszony kis adattára örvendeztetett meg.

Fazakas Sándor --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 657-677 old.

Nem sokkal a rendszerváltás után a kutató egy időközben nyugalmazott lelkipásztort egy 1962-ből származó jelentéssel ajándékozott meg. A jelentés őróla szólt, még teológus éveiből. A tartalom, illetve a jellemzés az Állambiztonsági Szolgálatnak volt címezve, s röviden összefoglalva ez olvasható benne: a fiatalember „tehetségtelenebb, mint az apja”, „siralmasan gyenge”, mindenképpen meg kell akadályozni, hogy apja helyére kerüljön a gyülekezetben. Az élet fintora, hogy néhány évtizeden át a jelentő és a megfigyelt ugyanannak a lelkészi munkaközösségnek volt a tagja.

Tunyogi Lehel --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 643-656 old.

Hazai teológiai neveltetésemnél fogva akaratlanul is ahhoz szoktam, hogy nálunk, ha nem is kiélezett, de valamennyire éles különbséget szokás tenni a gyakorlati és az úgymond elméleti teológia, illetve a teológia gyakorlati és elméleti oldala között. Így hát bizonyos fenntartással, rejtett kétkedéssel fogtam hozzá Walter Brueggemann Uttered beyond Fear – Isaiah 43:1–5, Mark 6:47–52 című prédikációjának tanulmányozásához.

Kató Szabolcs Ferencz --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 605-642 old.

A keresztyén felekezetek körében kevés annyira általánosan elfogadott, közös tan van érvényben, mint az, hogy az Ószövetség az Újszövetséggel együtt és azzal egyenértékűen a keresztyén hit alapját képezi. Eszerint mind a keresztyén hitnek, mind a keresztyén teológiának – és itt fontos, hogy nem vallástudományról beszélünk – az Ószövetség éppúgy formáló tényezője és kiindulópontja, mint az Újszövetség. Legyen szó hitvallásokba foglalt dogmákról vagy még alakulásban lévő teológiai kijelentésekről, azoknak mércéje minden időben az, hogy összhangban vannak-e az Ó- és Újszövetség tanításával.

Adorjáni Zoltán --- (107) 2014 | 605-723 old.

A Református Szemle az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos teológiai folyóirata.

Somogyi Botond --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 573-576 old.
Hermán M. János --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 532-569 old.

Telegden négy szálas fenyőfa jelzi, hogy a templom kapitális rendbetétele alkalmával elültetett svájci csemeték úgy élték át a viharos időket, mint a Sass Kálmán és jótevőinek kimagasodó emléke. Ez az emlékezet a torzítás és az elhallgatás dacára is égre mutatóan bátorította a híveket. A mezőtelegdi lelkész úgy tudja a szájhagyomány alapján, hogy a templomszentelés alkalmával jelen volt a faültető Welti házaspár is.

Oldal