Digitális archívum

Összesen 26 találat. Ezen az oldalon a(z) 1 - 26 címek láthatók.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (101) 2008 | 112-114 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (101) 2008 | 584-587 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (103) 2010 | 222-224 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 104-106 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (108) 2015 | 456-459 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 694-699 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 649-658 old.

László Musnai, pastor and theology professor. His work and activity can not be listed into one specific theological area. Considering his basic qualification, he is a New Testament scholar, on which field he has written his phd thesis. But if we look at his other books and publications we can say, that he is as good in Bible-translating or in church history, as in biblical studies. As far as his social and educational activity is concerned, he was a prominent church leader and appreciated teacher as well.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 544-548 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (110) 2017 | 538-541 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (109) 2016 | 599-612 old.

Adorjáni Zoltán, lapunk főszerkesztője 60 éves. Vezérigének Sámuel mondását választottam, mert úgy érzem, illik az alkalomhoz. Mert mi is van ebben az igeversben? A próféta visszatekint és leltárt készít. Visszatekint a megtett útra, és elégedetten nyugtázza, hogy az Úr mindvégig mellette állt. A „mindeddig” pedig azt jelzi, hogy az útnak nincs vége, a folyamat nem zárult le. Ez itt legfeljebb csak pihenő, meg-/felszusszanás.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 389-402 old.

The right man on the right place – megfelelő embert a megfelelő helyre – tartja az angol mondás. Nyilván arról van szó, hogy egy közösségben az a kívánatos állapot, hogy ember és hivatal (hivatás) egymásra találnak. Sajnos gyakori eset, hogy ez nem így történik: vagy nem találunk megfelelő embert egy bizonyos hivatal betöltésére, s a nincs emberem (Jn 5,7) ilyen értelemben is fájóan igaz lehet; vagy pedig olyan kegyelmi ajándékokkal bőven felruházott emberrel találkozunk, aki nem kerül olyan helyre, amely megfelelne tudásának, tehetségének, adottságainak.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (107) 2014 | 79-83 old.

Az egyházi közbeszédben hosszú ideig vita tárgyát képezte, és talán még ma is az, hogy milyen volt Nagy Gyula volt református püspök jelleme. Sokan mondták róla, hogy már jóval püspökké választása előtt behódolt a román titkosszolgálatnak, és végül ez emelte a püspöki tisztségbe, jutalomként besúgói szolgálataiért. Talán éppen ezért tartották többen gyenge embernek, tehát olyan püspöknek, aki a kötelező mértéket is meghaladva szolgálta ki a kommunista államhatalmat.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (104) 2011 | 620-636 old.

Tekintettel arra, hogy a református egyház lelkészi közösségének egy része csak az idősebbek visszaemlékezéséből szerezhet tudomást arról, a másik, visszaemlékező része pedig csak azt az oldalát ismeri, amellyel így vagy úgy személyes kapcsolatba került, szükségesnek tartjuk röviden ismertetni annak történetét, célját és felépítését. Ezzel ugyanakkor segítséget kívánunk nyújtani azoknak is, akik titkosszolgálati ügyirataikat visszakapták és szeretnének eligazodni az iratokon feltüntetett ügyosztályi rövidítések között.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (104) 2011 | 575-581 old.

Sipos Gábor személye összeforrott az Erdélyi Református Egyházi Levéltár történetének több évtizedével. Alig van ma a református egyházban olyan lelkész, aki ilyen vagy olyan összefüggésben nevét ne hallotta volna. Alig van Erdélyben a magyar nyelven olvasó és író történészek között olyan, aki írásaival vagy személyesen vele ne találkozott volna.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (103) 2010 | 526-539 old.

A 187. számú törvény 1999. december 9-én született meg, amelynek értelmében valamennyi Romániában élő fizikai személy lehetőséget kapott betekinteni a saját titkosszolgálati iratcsomójába. A törvény eredményeként hozták létre a CNSAS rövidítés alatt közismertté vált vizsgáló bizottságot a levéltári anyag kutatására.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 681-694 old.

We have chosen the case of Franz Bos as a case study because all the methods which the Secret Police has used for surveillance, including harsh or intensive inspection at border checkpoints, detailed reports by agents, admonition, use of technical equipment, shadowing, etc., can be found to have been applied in his case.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (105) 2012 | 433-439 old.

Az Állambiztonsági Szolgálat levéltárában kutakodva akadtunk rá az alább ismertetésre kerülő néhány dokumentumra, amely nemcsak a református egyház 20. század közepi történetének egyik érdekes epizódjára derít fényt, hanem arra is, hogy az ÁBSZ tisztjei miként szőttek sokszor irreális, megvalósíthatatlan, szinte azt is mondhatnánk, ábrándos terveket.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 308-319 old.

During the Communist regime, in the sixties of the 20th century, the Protestant Theological Seminary started the student exchange program with churches and institutions from the Western part of Europe, mainly the Dutch Reformed Churches. It was in 1968 when the first Dutch couple came to spend one study year in the Seminary. After them students have been arriving each year until the end of the eighties. Coming from a capitalist, “unfriendly” country, the Dutch students have always been watched at by the Securitate (Secret Police) very carefully.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 208-218 old.

The second half of the 20th century can be characterised by a consolidation of all state structures of the Communist Party. The most important institution in keeping the power was the Secret Police (Securitate), which exercised a strict control over the Churches, including the Hungarian Reformed Church. The Securitate was mostly interested in the foreign contacts of the church.

Buzogány Dezső, Baráth Béla Levente, Szabadi István --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 108-117 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (106) 2013 | 90-99 old.

The purpose of the Communist regime has always been to abolish the Church, due to the fact that its ideology is totally different from the teaching of the Gospel. The Secret Police, as a handy tool of the Communist Party, was the perfect institution to carry out this plan. The present document demonstrates the intense action which has been taken by the Securitate with the clear intention first to join the two Hungarian Reformed Church Districts of Romania, and then to obliterate it entirely.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (102) 2009 | 704-722 old.

Jelen tanulmány célja az, hogy Kálvin levelezéséből és kisebb, eddig még magyarra le nem fordított írásaiból vett adatokkal illusztrálja, esetleg árnyalja az Institutióban kifejtett elméleti államtanát és társadalomfelfogását, különösképpen az után, hogy strasbourgi száműzetéséből visszatért, és Genf, illetve a környék egyházi és társadalmi életének megszervezésre felszólították. Idői behatárolásunk tehát a század harmincas éveinek végétől számított tíz esztendő.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (101) 2008 | 709-719 old.

Melanchton is usually considered as both a Humanist and a Reformer. Many of the books and studies written about him present him as a theologian. It is also worthwhile studying the Humanist intellectual components of his personality, since, after all, a great proportion of his works are ones which present him as a deep thinking, through intellectual, writing with sublime eloquence.

Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 1024-1048 old.
Buzogány Dezső --- In: Református Szemle --- (100) 2007 | 734-745 old.

Laymen Institution in the Hungarian Reformed Church District of Transylvania. It has been disputed for the last few decades the possible presence and task of the laymen in the church government of the 16–18. Centuries Hungarian Reformed Church life in Transylvania. Arguments have been brought up to prove that as soon as the 16th century the West-European type Presbyterium has already started to gain terrain in the church.