Az Út

Alapította: Ravasz László
Főszerkesztő: Kozma Zsolt
Kiadja: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

1923

1. kötet
1-3. szám
1-192 old.
5. kötet
1-2-3. szám
1-198 old.

1922

4. kötet
4. szám
177-216 old.
4. kötet
3. szám
97-176 old.
4. kötet
2. szám
57-96 old.
4. kötet
1. szám
1-56 old.

1916

1-2. kötet
. szám
1-296 old.

Oldal